Biofix Grease Liquid

Tên sản phẩm: BioFix Grease (Dạng Liquid) - Vi sinh xử lý mỡ

Từ khóa: Vi sinh xử lý mỡ, xử lý tắc nghẽn dầu mỡ

SKU: 228.06.005

Vi sinh xử lý mỡ BioFix Grease (dạng Liquid)

Sự pha trộn tổng hợp của bảy chủng vi khuẩn đã được lựa chọn cho khả năng xử lý: lipase cao, chịu được môi trường pH thấp, biosurfactant, chất thải hữu cơ, và giảm mùi của các axit béo dễ bay hơi. Trong thời gian 48 tiếng phá hủy hầu như hoàn toàn > 90% lượng dầu mỡ trong đường ống , bẫy mỡ khó phân hủy.

Hướng dẫn sử dụng