Giải pháp vi sinh xử lý nước thải dệt nhuộm

Các nhà máy dệt nhuộm tạo ra nước thải từ nhiều quy trình khác nhau, bao gồm làm sạch và hoàn thiện len, sản xuất sợi và hoàn thiện vải (như tẩy trắng, nhuộm, xử lý nhựa, chống thấm và chống cháy). Các chất ô nhiễm do các nhà máy dệt tạo ra bao gồm BOD, SS, dầu và mỡ, sunfua, phenol và crom.

Nước thải dệt nhuộm có chứa chất tổng hợp (ví dụ: thuốc nhuộm hoạt tính, thuốc nhuộm axit...) và thuốc nhuộm tự nhiên, chất làm đặc kẹo cao su (guar) và các chất làm ướt khác nhau, chất đệm pH và chất làm chậm thuốc nhuộm hoặc chất xúc tiến. Sau khi xử lý bằng chất tạo bông và chất lắng gốc polyme, các thông số giám sát điển hình bao gồm BOD, COD, màu (ADMI), sunfua, dầu mỡ, phenol, TSS và các kim loại nặng (crom, kẽm, chì, đồng).

Thiên Nguyên cung cấp giải pháp sinh học xử lý nước thải, chất thải....dệt nhuộm với các sản phẩm chuyên dụng được thiết kế sẵn:

Xử lý nước thải:

  • BioFix 5B là chế phẩm sinh học chứa các chủng vi sinh được tuyển chọn phù hợp cho đặc tính nước thải dệt nhuộm cũng như có bổ sung thêm hệ enzyme hoạt tính thúc đẩy nhanh hơn quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ giúp giảm BOD, COD, TSS, Nito, Photpho...trong bể hiếu khí

  • BioFix 114 là chế phẩm sinh học được thiết kế đặc biệt bao gồm các chủng vi sinh và hệ enzyme hoạt tính dành cho nước thải dệt nhuộm, nhằm thúc đẩy quá trình phân hủy chất thải, giảm bùn và cải thiện khả năng lắng của hệ thống kỵ khí và bể Biogas

  • BioFix Ammonia là chế phẩm sinh học chứa các chủng đặc thù như Nitrosomonas, Nitrobacter,..và tổ hợp enzyme thúc đẩy quá trình Nitrate hóa, chuyển hóa Ammoniac và khử Nito thành tự do trong bể thiếu khí và bể hiếu khí của HTXL nước thải dệt nhuộm.

Xủ lý mùi hôi:

  • BioFix SOC-S là chế phẩm sinh học được thiết kế đặc biệt để xử lý mùi hôi từ nhiều nguồn khác nhau trong chăn nuôi như khu vực chuồn trại, hố gom phân, bể điều hòa,... Sản phẩm có chứng nhận FDA an toàn với người và vật nuôi.

Tác nhân keo tụ:

  • Poly Glu là keo tụ có nguồn gốc từ axit polyglutamic giúp hành thành các bông cặn và kết tủa nhanh các chất lơ lửng trong nước. Sản phẩm thích hợp ứng dụng vào bể hóa lý bậc 2 của nước thải dệt nhuộm. Hoàn toàn an toàn với con người và môi trường.