BioFix Grease Block

Tên sản phẩm: BioFix Grease (dạng Block) - Vi sinh xử lý mỡ

Từ khóa: Vi sinh xử lý mỡ, xử lý tắc nghẽn dầu mỡ

SKU:228.06.004

Vi sinh xử lý mỡ Biofix Grease (dạng Block)

Vi sinh dạng khối nên tan dần giải phóng vi khuẩn có lợi trong thời gian 30 ngày, tùy thuộc vào dòng nước được tiếp xúc. Chúng chứa một sự pha trộn của các vi khuẩn có lợi tự nhiên giúp loại bỏ chất thải hữu cơ được tìm thấy trong các bẫy dầu mỡ thương mại, đường ống và hệ thống xử lý nước thải. Công thức này một cách tự nhiên loại bỏ FOG (chất béo, dầu và mỡ bôi trơn), chất thải trái cây và rau quả, đường, tinh bột và protein. Nó cũng làm giảm BOD và COD.

Ứng dụng (Grease Traps): Tháo nắp bẫy dầu mỡ. Thắt khối vi khuẩn cho ngập nước. Tùy thuộc vào kích thước của cái bẫy dầu mỡ:

  • 01 lb Block: Bẫy mỡ chứa 100 - 200 gallon, xử lý từ 2-4 tuần.

  • 02 lb Block: Bẫy mỡ chứa 200 - 500 gallon, xử lý từ 2-4 tuần.

  • 05 lb Block: Bẫy mỡ chứa 500 - 1000 gallon, xử lý từ 2-4 tuần.

  • 10 lb Block: Bẫy mỡ chứa 1000 - 2000 gallon, xử lý từ 2-4 tuần.