Giải pháp

Xử lý nước thải đô thị

Chung cư, cao ốc, siêu thị, khách sạn, bệnh viện...

Xử lý nước thải công nghiệp

Dệt nhuộm, thực phẩm, chăn nuôi, thủy sản, giấy...