Xử lý nước thải đô thị

Xử lý nước thải công nghiệp

CÔNG NGHỆ PHỔ DỤNG

Màng lọc sinh học MBR

Giá thể lơ lửng MBBR

Sinh học từng mẻ SBR

GIẢI PHÁP SINH HỌC

Vi sinh xử lý nước thải

Vi sinh xử lý mùi hôi

Vi sinh xử lý dầu mỡ

Vi sinh xử lý bể phốt

Vi sinh ủ phân hữu cơ

Vi sinh xử lý ao nuôi